İçeriğe geç

Hedefler için ortaklıklar

BM Sürdürülebilir kalkınma projelerinin içinde de yer alan 17. Maddedeki Hedefler için ortaklıklar aslında bütün problemleri çözecek anahtar kelime…

İnsanoğlu kendini günden güne geliştiren bir varlık. Mucize buluşlar, icatlar ortaya çıkarıyor.. Yetenekleri ve buluşlarını hayata geçirecek gücü bulmakta bazen zorlanıyor… Bunun sebebi çoğu zaman maddiyat olsa da diğer önemli detaylar arasında tanıtma ve yaygınlaştırma sorunu bulunuyor.

Günümüz ekonomisinde bürokratik prosedürlere de aşina değilse bocalıyor ve güvenli liman olarak gördüğü çekirdeğine dönüyor.

Bazen düşünüyorum da acaba bulunduğu halde pazarını bulamayan kim bilir ne kadar çok icat, sanat ve bilimsel keşif var.

Birlikte verimli çalışmanın (ortak/ekip) olmanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

  • Güveni geliştirir.
  • İletişimi kuvvetlendirir.
  • İç disiplini arttırır.
  • Sorumluluk bilincini geliştirir.
  • Ortak hedefler ve çözüm yolları için beyin fırtınalarına zemin oluşturur.
  • Farklı fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
  • Bir olmanın verdiği takım olma birlik duygusunu besler.

Topluma ve doğaya fayda sağlayacak buluşların bu ekiplerden/ortaklıklardan çıkması fazlasıyla gerçekçi bir tahmin olmaz mı?

Artık iş dünyasında da farkındalık yaratan yeni ve ilkeli bir terim yaygınlaşıyor. 4. G yani amacına uygun sürdürülebilir kalkınma hedefleri..

Bu hedefler doğrultusunda yoksulluk ve açlıkla mücadele edeceğiz, çevreye saygılı, doğa ile ve birbirleri ile barışık toplumlar inşaa etme çabasındayız.

Bu amaçlar doğrultusunda birleşmiş milletlerde gelişmekte olan toplulukları desteklemektedir.

Bilim, sanat, yenilikçilik, çevreye uyumlu teknolojilerin yayılması ve sınır ötesi işbirliklerin teşviği hedeflenmiştir.

“Risklerimizi ortadan kaldıran daha güçlü bir ekosistem yaratıyoruz, ve bu durum aynı zamanda ürünlerimizi genişletmek için de büyük fırsatlar yaratıyor. Çünkü hükümetlerle ya da sivil toplumla sık sık ortaklaşa çalışmaya başladığınızda, bu işinizi büyütmek için başka fırsatlar yaratır.” 

Paul Polman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, UN Global Compact

Yeni yüzyılda şirketlerden beklediğimiz; sürdürülebilir kalkınma projeleri için çok paydaşlı ortaklık yapılanmaları ile birleşmeleridir.

STK’lar ile işbirliği yapmanın önemini fark edip yaygınlaştıralım.

Hedef 17-Hedefler için ortaklıklar: Sürdürülebilir kalkınma için küresel birlikteliğin uygulama işlevlerini iyileştirmek ve küresel birlikteliği yeniden hayata geçirmek amaçlanmıştır. Sürdürülebilir çevre tek bir ülkenin başarabileceği bir iş olmamakla birlikte küresel anlamda tüm ülkelerin ortaklığı, sivil toplum kuruluşlarının desteği ile sağlanabilmektedir (UNDP 2015).

Kaynak

dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1174269